Page 8 - Facit-december-2016-RGD
P. 8

_1M2UC_1162213-FACIT_december_2016_Trykklar-210x297mm.pdf - 08:05:17 - November 4, 2016 - Page 8 of 12
        Yellow
              Black
  Magenta
 Cyan

                                    Moms ved
                                    websalg
                                    Hvornår skal en virksomhed moms-

                                    registreres i et andet land?


     Side 6
                                    Jens Alsing Staugaard, VAT Director
                                    I takt med at salget af varer i butikkerne falder støt, stiger
                                    salget af varer via internettet. Internettet er således blevet
                                    en kendt markedsplads, og det er en nem måde at sælge
                                    varer til kunder i hele verden.

                                    Når man driver virksomhed via internettet, er der imidlertid
                                    mange udfordringer såsom markedsføring, betaling, leve-
                                    ring, reklamationer og moms. Netop udfordringen vedrø-
                                    rende momsen er der mange, der glemmer.


                                    Salg af varer inden for EU


                                    Medlemsstaterne i EU har vedtaget en regel, som betyder,
                                    at varer, der handles inden for EU’s grænser, skal momses i
                                    det land, hvor varen fysisk befinder sig ved påbegyndelse af
                                    leveringen. Med andre ord skal et varesalg som udgangs-
                                    punkt momses i det land, hvor sælgeren af varen er eta-
                                    bleret.

                                    Når varer sælges via internettet til private, hvor sælgeren
                                    direkte eller indirekte forestår leveringen af varen til et andet
                                    EU-land, er momsbeskatningsstedet dog ikke i sælgers
                                    land, hvis varesalget overstiger en omsætningsgrænse,
                                    som er gældende for det land, hvortil varesalget sker.

                                    Omsætningsgrænsen er som udgangspunkt 100.000 euro
                                    svarende til ca. 750.000 kr. Hvis et EU-land frygter, at
                                    denne beløbsgrænse er så høj, at konkurrencevilkårene
                                    dermed kan blive fordrejet, er det muligt at vælge en be-
                                    løbsgrænse på 35.000 euro (ca. 280.000 kr.).

                                    Danmark har valgt at benytte grænsen på 35.000 euro.
                                    Vores broderland Sverige har også valgt denne grænse.
                                    Tyskland, vores naboland mod syd, har derimod valgt at
                                    anvende grænsen på 100.000 euro.

                                    Hvis salget af varer via internettet (fjernsalget) til et andet
                                    EU-land overstiger 35.000/100.000 euro om året, skal
                                    sælgeren momsregistreres i det pågældende EU-land, og
                                    kunderne skal have en faktura med lokal moms.  FACIT_december_2016.indd  8                                      26-10-2016  08:54:07
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12