Page 1 - Facit-september-2016-RGD
P. 1

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2016 Dette magasin
                   er interaktivt og
                   “levende”

                   Når du møder
                   kan du klikke og
                   få mere information.

                   God fornøjelse!

                   Forældrekøb ... side 4-5
                   Sponsorater i søgelyset... side 6-7
                   Nye regler om ansættelsesklausuler ... side 8-9
                   Salg af bygninger efter udlejning
                   er nu et momspligtigt salg ... side 10-11
                   Det bemærkes ... side 12
   1   2   3   4   5   6