Page 2 - Facit-september-2016-RGD
P. 2

SKAT - SKAT ikke

Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor

                        Flittige læsere af FACIT vil have bemærket, at rigtig
                        mange af artiklerne handler om moms og afgifter.
                        Dette er også tilfældet i dette nummer, der udkom-
                        mer forud for Folketingets åbning i efteråret 2016.

                        Det er ikke unaturligt, at emneudvalget har fokus på
                        skat og afgifter. Det er emner, der fylder en del i virk-
                        somheders, personers og selvejende institutioners
                        dagligdag.

                        En relativt stor del af vores indkomst går til betaling
                        af indkomstskat, udbytteskat, moms og mere eller
                        mindre eksotiske afgifter på varer og ydelser spæn-
                        dende fra benzin til ispinde.

                        Det er 50 år siden, The Beatles udsendte en sang
                        om at blive beskattet (Tax Man), hvor selv dette at gå
                        på gaden var et skattesubjekt. Det er således ikke
                        ganske nyt, at der er fokus på skat.

                        Samtidig er verden blevet mindre, og der er flere
                        og flere muligheder for, at beskatningen er grænse-
                        overskridende, idet mange virksomheder indgår i
                        større, internationale koncerner, og der handles på
                        kryds og tværs af landegrænser som aldrig før.
   1   2   3   4   5   6   7