Page 3 - Facit-september-2016-RGD
P. 3

Side 3

Selve det at spare i skat, minimere skatteudgiften,   Moralen må være, at vi alle bør være gode og solida-
udskyde skatten eller på anden måde forsøge at     riske skatteborgere, der betaler den skat, regeringen
skatteplanlægge er blevet en videnskab. Reglerne    pålægger os, og i dette som i alle andre forhold i
er derudover blevet dybt komplicerede, hvad vores    livet opfører os ordentligt.
læsere vil kunne bekræfte.
                            Derfor giver det så store bølger i andedammen, når
Oven i det hele dukker der så sager op i pressen om   det kommer frem, at SKAT har udbetalt et tocifret
systematiske forsøg på at udnytte skatteregler på    milliardbeløb som refusion af udbytteskat til svind-
kryds og tværs af landegrænser, og nogle af disse    lere, at restancerne til det offentlige stiger og stiger,
sager har givet grundlag til at tvivle på, om alt går  som følge af at SKAT ikke kan få et inddrivelses-
rigtigt til.                      system til at virke – og at ærlige skatteborgere, der
                            betaler deres regninger til tiden, føler sig ofret på
Vi skal ikke dømme; det har vi domstolene til. Vi kan  bekostning af plattenslagere og betalingsafvigere.
blot konstatere, at emner som Luxembourg Leaks,
Panama-aftaler, den schweiziske bankhemmelighed     Skatteministeren har netop bebudet, at SKAT skal
udgivet på CD, sager om personer og lignende sæt-    omorganiseres fra bunden – igen, fristes man til at
ter nogle tanker i gang.                tænke. Nu går den ikke længere! Må vi i al stilhed
                            tilslutte os denne holdning med henblik på styrkelse
Her er det, vi nærmer os kernen i skatter og afgifter. af retfærdighedsfølelsen, og i samme åndedrag
De indkræves af det offentlige af flere grunde – for  minde om, at de politikere, der nu tilfører SKAT flere
eksempel til at drive vores velfærdssamfund og til   ressourcer, er de selv samme, som de seneste årtier
at finansiere administrationen af landet. Pengean-   har været arkitekterne bag de beslutninger, der nu
vendelsen og fordelingen af midlerne er vi alle med   viser sig at have været medvirkende til, at SKAT er
til at bestemme ved afgivelse af vores stemme på    blevet ineffektivt og skandaleramt.
valgdagen. Det er en forenkling af problemstillingen,
men det er kernen.                   Frem og tilbage er ikke altid lige langt.
   1   2   3   4   5   6   7   8